0

ცხვარი ცხვარია, თუ გაცხარდა ცხარეა

Нравится
0

ნერვიული სიძე

Нравится
3

ლოსის გამოტყუება

Нравится
1

ხელის თხოვნა

Нравится
2

მამიკო

Нравится
5

სუსტი რგოლი

Нравится
3

დოლარიანი ბეჭედი

Нравится
4

კამათლების გაფიცვა

Нравится
2

ჩვეულებრივით ყველა ითამაშებს

Нравится
4

ორმაგი კათხა

Нравится