0

ცხვარი ცხვარია, თუ გაცხარდა ცხარეა

Нравится
0

ნერვიული სიძე

Нравится
3

ლოსის გამოტყუება

Нравится
1

ხელის თხოვნა

Нравится
2

საცობი ფეხბურთში

Нравится
0

საკაცის სანაცვლოდ

Нравится
7

მაჩო

Нравится
0

ძაღლის გაღვიძება

Нравится
2

ცხენზე შეჯდომა

Нравится
0

ღრმა გუბე

Нравится